Partir
Gein Handj veur Auge
Os geit 't Good
De vrouw is de baas in hoes
Veer goan noch lang neet noa bed
Wir sind wieder da
Die Japanners
Sjpas, plezeer beleeve
De sterre die stoan good vannach
Sjoen is os Limburg
Veer zien fans vaan uch
Spek mit eier
In limburg geboare
Schweinchen Dick
Partir
Partir, c'est mourir un peu   
ich geh, und ich weiss es tut weh, ma cherie
ich geh fort, doch bestimt ich komme wieder,
im náchsten jahr
unser gluck werd dan zu zweit nochmal so schon
wie es eins war.
 
oui oui oui
zei nicht traurich cherie
bitte glaub an das gluck
den alles hat sein ende
du werst sehen
ich werde bald fur dir stehen
wie im traum werden wir
durch merchen land der liebe gehen.
Album: Auf geht's schon 20 Jahren
Terug
 
Gein Handj veur auge …
Ich zit al joare ongerin, mit gooj en soms mit tegegezin,
Met jedere daag kom ich terök, op zeuk noa mien geluk.
En soms es ich uns mismood höb te-völ koale op de sjup,
Oppe vreug of laate sjich, sjtoan mien koempels kloar veut mich.

Refr.
(nae nae) Gein handj veur auge, hiej brend de lamp mer gein leech,
 un duuster loak
Ut zin luuj die dauche, d’r sjaele Frens, un dikke pens, dae sjmaale knoak
Unne kale kop of zonger tenj, veer sjpieje duchtig in de hanj
Allemoal un sjwarte moel, want veer sjravele oppe koel

Nae nae Handj veur auge
Tis koaledrek
Unnen sjtieve nek
Antraciet in zek
Un ssjpraakgebrek
Koalzjwart is black
Un pan mit sjpek
Veer zin neet gek, veer zin neet gek, veer zin neet gèèèk.

Es de mienhoorn weer klink, botterham, beambtesjink,
Werme koffie oet de flesj, sjaele zeiver, voele wesj.
Unne daag geit weer veurbiej, zjwart water löp mich van de priej
Alle koempels zin weer terök en ich poekel unne rök.

Refr
(nae nae) Gein handj veur auge,
hiej brend de lamp hiej brent gein leech, un duuster loak
Ut zin luuj die dauche, d’r sjaele Frens, un dikke pens, dae sjmaale knoak
Unne kale kop of zonger tenj, veer sjpieje duchtig in de hanj
Allemoal un sjwarte moel, want veer sjravele oppe koel
Nae nae Handj veur auge

Ich zeen neet oet
Versjeet mien kroet
Is hie gein roet?
(mer) ich wil d’r oet
un frisje sjnoet , De klok die “loet”, Woo is mien broed, En miene poet ,
Ich mot d’r oet, ich mot d’t oet, ich mot d’r oet

(Peter Voestermans /Jack Smit)
Album: Auf geht's schon 20 Jahren
Terug
Os Geit 't Good
Os geit 't good
veer houte mood
maake muziek
Joa doa is os Limburg toch zo riek
 
Joa !!
 
os geit 't good
vol gooie mood
maake muziek
es de good luusters
huurs de romantiek
Album: Wir Sind Wieder Da ! - Tekst: Ton Welzen
Terug
 
Sjoen is os Limburg
Kiek ich van die heuvels
weit ich neet wat ich zeen
mie hertje veul ich kloppe
joa dan weit ich meteen
dit hie is mie leeve
mie hart hub ich verpand
hie wil ich ummer blieve
dat schoene Limburgs land
 
Sjoen is os Limburg
jo jo di di ja di jo
velden en beekskes
in volle pracht
kiek in de verte
jo jo di di ja di jo
mergel beschermd gebied
we had dat gedach
 
Wils ummer doa blieve
mer ooit kump toch de tied
de wils neet mer mos toch
dat oetzich beste kwiet
blifs ummer draan dinke
vergitste dat noets niet mie
die hart dat schleit veur Limburg
dat geit toch noets veurbie
 
Ich wil doavan zinge
Dus loester noe mer good
Geluif in God en de natuur
dat zit os in ‘t blood
Album: Wir Sind Wieder Da ! - Tekst: Ton Welzen
Terug
De vrouw is de baas in hoes
Eedere daag gezeiver
gezeur aan meine kop
dat ken neet blieve doere
wienie hilt dat noe op
lier noe doa mit leeve
dat is toch gans normaal
dat heet dan emancipatie
huur noe noa dir verhaal
 
Doon noe mer gein muite
de vrouw is baas in hoes
de vrouw is baas in hoes
de vrouw is baas in hoes
niks mier te vertelle
de vrouw is baas in hoes
die veult zich in die rol
auch ech waal toes
 
Pak dich noe is same
biet noe ins van dich aaf
niks mier te vertellen
want doe bis veul te braaf
 
‘t ken mich niks mie schele
‘t maak mich gaar niks oet
goan neet mie protesteren
dan gooit zie mich weer droet
ich zek allein mer joa vrouw
doe hubs alweer geliek
zoe hilste auch de vrede
die joare al de tied
Album: Wir Sind Wieder Da ! - Tekst: Ton Welzen
Terug
 
Veer goan noch lang neet noa bed
’t is zoe wiet ’t werk veur vandaag dat zit weer drop
weekend veur de deur dus steig ’t us weer noa de kop
saame noe op stap want dat is get dat wille veer
sjut noch ins in geef us noe e putsje beer
refrein
Veer goon nog lang neet nao bed, noe velt us get in
veer goon nog lang neet noa bed, veer kriege pas zeen
veer goon mog lang neet nao bed, en gaar neet allein
wat d’r auch kump, wat d’r auch kump, veer zeen d’r beij
ellef oer de stumming die kump daan pas lekker drin
Harrie mot noa hoes tow meh heer het noch geine zin
heer zet noch e rundsje veur de ganse vaan miech
es ‘r mot betoale trek heer e laank geziech
sleetingstied de kastelein de schut us geint mie in
sloape goan de doaveur hubbe veer noe noch geine zin
’t wurt noe pas gezellig en veer luste ‘rs noch mie
we wet woe is ’t noe
noch ope noa twie
Album: Ein Fest Der Musik - Tekst: John Thoma
Terug
Wir sind wieder da
1e couplet
Heut sind wir mit der Musik wieder da
wir spielen lustig für euch auf, la, la....
vergesst den Altag und denk blosz daran..
macht spasz so lange es nur noch kann, ja ja ja ja

2e couplet
Mit frohen Klang und viel Gemütlichkeit
bringen wir euch Glück und etwas Fröhlichkeit...
singt mit uns mit diese schöne Melodie..
genieszt das Leben wie noch nie, ja ja ja ja.
Album: Wir Sind Wieder Da ! - Tekst: Bert Huben
Terug
 
Die Japanners
Al gezeen, al gehuurd, neet wied eweg mer, .... heij in de buurt
‘t is te gek,.... ‘tis splinter nuij, en ‘t is weer vaan die luij
‘ne gooje raod .... Gaot doa nao tow, ..veur kinder en veur de vrouw
dao vind geer .... Allerleij .... Get vaan weerde en kiksjooserij
 
Die Japanners, Japanneeze, jeh die Jappe
jao die make ouch oet alles vaan die lappe
veur ‘ne radio, veur ‘ne video,
veur unnen televizie of ‘nen tellefoon
veure ‘ne radio, veur ‘ne video,
ouch veur ‘n antwoordapparaat kint geer dao goon.
 
Hob geer dao, uch keus gevoonde
made in Japan, dat steit d’roonder
mer zoonder stroom. Of batterij
deit ‘t niks en ouch neet heij
 
Noe let op, en gaot ‘ns loere
‘t heet twie ouge ‘n neus en twie oere
de moond steit ope, dee geet neet tow
‘t heet de trekskes vaan ‘n vrow
Terug
Sjpas, plezeer beleeve
Hub'n Bub'n op toernee
dat geit va ho-la-di-je,
alle " fan’s " die goon daan met
kou - me neet in bed.
stum - ming hingk dao in de loch
maa - ke un - nen Huthentoch
höb - be blao - re aon de veuj
zie zien gaar - oet neet meuj.
 
Sjpas, Ple - zeer be - leuve
kin ut Sjoe - ners. gee - ve ?
op toer -nee in Oos - ten - riek
veule veer us toch zoe riek.
sjpas, Ple -zeer be - leeve
kin ut Sjoe - ners gee - ve ?
maa - ke lol en vaol ple - zeer
drinke e potsje beer.
 
Veer goon d'r tee - ge aon
't sjteig os nao de kop
daor in 't dal en op deen Top
Tien kier in Ti - rool ge - wees
ee - der jaor 't zelf- de fees,
sprin - ge, dan - se achter – ein
sjos wie un - nen trein
speu - le veer us nuij - ste hit
kreig un ee - der - eim weer pit,
goon opnuij d'r tee - ge aon
de zor -rig vaan de baon !
Album: Wir Sind Wieder Da ! - Tekst: Gaby Quaaden-Vreuls
Terug
De sterre die stoan good vannach
De sterren die stoan good vanach
ich hub mie leeve lang gedach
ne horoscoop, dat is allein mer fantasie
ich weit noe beter joa, weit noe veul mie
de sterre die stoan good vanach
ich gluif noe drin, had noets verwach
de horoscoop is gei probleem
de kent veurspelle, de toekomst zeen
 
We huur bie we, we wet dat noe
ne twieling mit ‘n maagd, geef noe mer toe
zou neet kenne , zou neet goan
mer ‘t wurt toch ech waal veul gedoan
is de Lieuwevrouw bie ne stier
dat geit neet good, gein leefde mier
mit ne steinbok dat zou beter zin
ja dat steit dan in die sterre drin
 
steit Venus kort bie Mars
dat is neet mis, ‘t beste saame dan mit
‘n weegschoal is
‘n vrouwelijke waterman, ken mit door
joa ech woar dat kan
bie muziek en leefdes zin
trek de Scorpioen zienen angel in
auch de vusje hubbe e mekkelijk spel
veur de ram geit alles veul te snel
Tekst: Ton Welzen
Terug
Veer zien fans van uuch
Vaol sjterre op de wereldbol
Deenke: ïts so far
"Dao bove op ut podium
I am a superstar"
Meh veer, veer weite beter
En dreije alles eum
De enige echte supersteer
Zeet geer oos groetse vrun
 
Geer zeet veur oos de beste
Fans van ut ierste oor
Zoe waor ut en zoe is ut
Gaot nog jaore met oos door
Al sjtoon veer auch hei bove
Meh denke opgeluuch
De groetste fans op dit momint
Want veer zien fans van uuch
 
Un fanclub zoe wie geer dat zeet
Dat winsj ziech eedereen
Vaol optreijens zeet geer d’r bie
Dat vinde veer zoe fijn
Dus laote veer uuch weite
En zinge trots dit leed
Tot geer veur oos oonmisbaar
En hiel biezoonder zeet
 
Geer zeet veur oos de beste
Fans van ut ierste oor
Zoe waor ut en zoe is ut
Gaot nog jaore met oos door
 
Al sjtoon veer auch hei bove
Meh denke opgeluuch
 
De groetste fans op dit momint
Want veer zien fans van uuch
Veer geve uuch noe zangk en klank
En zegke: "fans, geer zeet bedank!"
Tekst: Ton Welzen
Terug
Spek mit eier
Spek mit eier in de pan, dao gaon ich …. uren van
Zo-ane baojem in de maag, fies ich .. de gansen daag.
Lekker dweile door de pan, soppe mit de bòtterram
dat versteit zich allebei, beer en spek mit ei.
Terug
 
In limburg geboare
Es ich zoe om mich heen kiek, weit ich neet wat ich zeen
‘t is carnaval in ‘t Limburgs land, dat zuuste dan meteen
Dit kenste ech neet vinde, in ein of ander land
Dus blief mer lekker hei, en gebroek noe die verstand
Refrein
In Limburg geboare, ’t schoenste wat der is
In Limburg geboare, doamit is toch niks mis
Doe veuls dich echt zeker, dien roots ligge hei
In limburg geboare, doaveur bist blei
In limburg geboare, doaveur bist blei
Noe doon dich ammuzeere, maak spass en auch plezeer
Mit eiderein zoe schunkle, noa veur en op en neer
De deis de polonaise, drei daag lang achterein
De carnaval veurbei, nein dat vinste gaar neet fijn
 
Refrein
 
Doe kens waal ins draan dinke, oet Limburg weg te goan
Deis alles dan verbrenne, de bron van dien bestoan
Geluif mer es te weg bes, hei oet dat Limburgs land
Dien hart dat schleit op hol, joa doe hubs get aan de hand.
Terug

 
Schweinchen Dick
Du Schweinchen Dick ich kan das nicht versteh’n
Du bist so mollig schön
Na lass so weitergeh’n
So ein figur das ist fur mich oke
Wenn du zu mager wirst
Sag ich adé
 
Du Schweinchen Dick, Du bist so mollg rund
Das ist nicht ungesund
Es komt nicht auf ein pfund
Schmal siekt fur mich nicht aus, das mein ich echt
Ein bischen dick fur dich
Ist gar nicht schlecht

 

 

 

 Hblogo-geel-achtergr